โครงการแข่งขันหุ่นยนต์สานสัมพันธ์ภายใน

กราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่เคารพรัก ทุกๆท่าน
ที่สนับสนุนน้องๆ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สำหรับ งานแข่งหุ่นยนต์สานสัมพันธ์ภายใน วันที่ 25 พค.62@ รร.สาธิตกรุงเทพธนบุรี
“ เน้นมิตรภาพ รู้แพ้รู้ชนะ ฝึกการแก้ปัญหา “
ดังนั้น เป็นอีกโอกาสที่ ClickRobot Team จะเป็นเหมือนสายใย ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ มิตรภาพใหม่ๆ ทั้งเด็กและผู้ปกครอง
แล้วพบกันครับ
ครูโอ&ครูอ้อม& ทีม ClickRobot