ให้ลูกเรียนต่อเลโก้ดีอย่างไร? ทำความรู้จักกับตัวต่อ Duplo

ช่วงเวลาแห่งการเล่น (Play Time) เป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย โดยเฉพาะเด็กอายุ 3-5 ขวบ ที่เริ่มมีพัฒนาการด้านการเล่นอย่างชัดเจน ซึ่งเด็กจะเริ่มมีความคิดและจินตนาการเป็นของตนเอง โดยพ่อแม่ควรเข้ามามีบทบาทในการเล่นกับลูก เช่น หาของเล่นที่เหมาะสมกับช่วงวัยมาเล่นกับลูก เพื่อกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในหลายๆ ด้าน

หนึ่งในของเล่นที่เหมาะสมกับเด็กในช่วงวัยนี้ก็คือ ตัวต่อ Duplo จากเลโก้ เพราะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มพูนทักษะการแก้ปัญหา ฝึกสมาธิและความอดทน ไปจนถึงเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กๆ โดยในบทความนี้ ClickRobot จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับการเรียนต่อเลโก้และประโยชน์ของการนำตัวต่อ Duplo มาประยุกต์ใช้กับการสอนแบบ STEM ในเด็ก 3-5 ขวบ

 

การสอนแบบ STEM คืออะไร

ปัจจุบันระบบการศึกษาของหลายประเทศทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการสอนแบบ STEM ซึ่งก็คือ การสอนแบบบูรณาการระหว่างสาระวิชาวิทยาศาสตร์ (S: Science), เทคโนโลยี (T: Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (E: Engineer) และคณิตศาสตร์ (M: Mathematics) เนื่องจากการสอนแบบ STEM จะช่วยให้ผู้เรียนนำองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้งานได้จริงมากกว่า 

แต่การจะสอนวิชาเหล่านี้ในเด็ก 3-5 ขวบ ไม่ใช่เรื่องง่าย โดยผู้สอนควรมองหาสื่อการสอนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ ด้วย ยกตัวอย่าง การนำตัวต่อ Duplo มาประยุกต์ใช้กับการสอนแบบ STEM หรือที่เรียกว่าเรียนต่อเลโก้ (LEGO Education)


ทำความรู้จักการเรียนต่อเลโก้

เลโก้เป็นแบรนด์ของเล่นที่มุ่งมั่นพัฒนาตัวต่อเพื่อการศึกษามาตั้งแต่ 1980 ซึ่งปัจจุบันเลโก้ได้ให้การสนับสนุนกับโรงเรียนหลายแห่งในหลายประเทศ

ประโยชน์ของการเรียนต่อเลโก้

องค์ความรู้ด้าน STEM ผ่านการเรียนต่อเลโก้จะช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้กับลูกน้อย ซึ่งทักษะเหล่านี้จะติดตัวเด็กๆ ไปตลอดชีวิต ช่วยให้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดี ได้แก่

1. กระบวนการคิดเชิงตรรกะ

กระบวนการคิดเชิงตรรกะ คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของทักษะการแก้ปัญหาและวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของสิ่งต่างๆ

 

2. ทักษะการวางแผน

เด็กๆ ที่ได้เรียนต่อเลโก้จะมีความสามารถในการลำดับขั้นตอนต่างๆ เพื่อวางแผนแก้ปัญหาที่พบเจอ

 

3. มีความคิดสร้างสรรค์

การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 มักพบทักษะนี้ได้ในเหล่านักวิจัย นักพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ STEM ไปจนถึงนักบินอวกาศ

4. เสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก

ในเด็กอายุประมาณ 3 ขวบ กล้ามเนื้อมัดเล็กจะยังพัฒนาได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้การหยิบจับสิ่งของต่างๆ ไม่มั่นคง ดังนั้นการเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กในเด็กจึงเป็นเรื่องสำคัญ

5. รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

สำหรับการเรียนต่อเลโก้ที่เป็นการเรียนแบบกลุ่ม เด็กๆ จะได้รู้จักการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนอกเหนือจากพ่อและแม่ ซึ่งก็คือ ครูผู้สอนและเพื่อนๆ ร่วมเรียน

6. ฝึกการจำแนกสีและขนาดให้แม่นยำขึ้น

เด็กๆ ในวัยประมาณ 3 ขวบ จะยังจำแนกสีและขนาดของวัตถุได้ไม่แม่นยำนัก โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าเด็กมักจะเรียกชื่อสีผิดบ่อยๆ เช่นเรียกสีแดงเป็นสีเขียว ดังนั้นการฝึกต่อตัวต่อ Duplo จึงช่วยฝึกทักษะการจำแนกสีและขนาดได้

 

The kid learns through play Lego Duplo
ตัวอย่างงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนต่อเลโก้

ปัจจุบันมีการศึกษามากมายที่ช่วยชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของการเรียนต่อเลโก้ อาทิ

  1. งานวิจัยที่ชื่อว่า Kids Learning Engineering Science Using LEGO and the Programmable Brick by Fred G. Martin อันเป็นการศึกษาจาก MIT Media Laboratory 

 

โดยผลการศึกษาพบว่าเด็กประถม-มัธยม (กลุ่มทดลอง) ที่เรียนควบคุมหุ่นยนต์ด้วยเลโก้ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก และบล็อกคำสั่ง มีความคุ้นชินในการใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีมากขึ้น และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำอุปกรณ์อื่นๆ มาประยุกต์ร่วมด้วย ไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ มอเตอร์ เกียร์ และอื่นๆ

ทั้งหมดนี้ช่วยให้เด็กๆ ได้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักวางแผนในการแก้ปัญหา ที่สำคัญคือ ได้เรียนรู้การทำงานพื้นฐานของหุ่นยนต์และอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นทักษะอันล้ำค่าสำหรับยุคสมัยที่การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว

 

  1. งานวิจัยที่ชื่อว่า The Unrealized Potential of Learning Through Play at School จากสถาบัน LEGO Education ของ LEGO

ผลการสำรวจกว่า 5 ปี พบว่าการสอนที่เน้น ‘เรียนรู้ผ่านการเล่น’ ด้วยเลโก้มีผลต่อพัฒนาการของเด็กในหลากหลายด้าน เช่น พัฒนาการทางอารมณ์ การเข้าสังคม การวางแผนและแก้ปัญหา เป็นต้น

‘ความรู้’ คือ สมบัติที่ดีที่สุดที่พ่อแม่จะมอบให้ลูกได้ แต่การเรียนรู้ควรเกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและไม่พรากช่วงเวลาแห่งการเล่นไปจากลูก เพื่อให้ลูกน้อยได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและมีวัยเด็กที่น่าจดจำ

 

สนใจเรียนต่อเลโก้กับ ClickRobot

ClickRobot คือ สถาบันเรียนต่อเลโก้ที่ใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาไปพร้อมๆ กับความฉลาดทางอารมณ์

 

โดยคอร์สเรียนต่อเลโก้ที่ ClickRobot สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 3-17 ปี มีทั้งคอร์สภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศไทย

 

ติดต่อได้ที่

Website: https://clickrobotengineer.com/ 

Facebook: ClickRobot Engineer Learning Center  

Line OA: @clickrobot

Call: 089-482-8131 หรือ 02-115-9744

Leave a Reply

Your email address will not be published.