คลังเก็บ: Projects

Home » Projects » Page 3
Project
Swimming & Sports

Swimming & Sports

Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.

Project
Art Class

Art Class

Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur cing elit.

Project
Lego Spike Essential

Lego Spike Essential

คอร์ส Lego Spike Essential (สําหรับอายุ 4 ขวบ)
เรียนรู้ด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กผ่านตัวต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (LEGO EDUCATION) ที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กให้มองเห็นภาพการออกแบบ สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนเสมือนของจริง