เส้นทางสู่การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

การเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์เลโก้มาใช้ในการเรียนการสอน เพราะเราเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆว่าขณะที่กำลังเล่นเด็กต้องศึกษาค้นคว้า สำรวจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบๆ ตัวตามวัยที่เจริญเติบโตอยู่ตลอดเวลาโดยหลักสูตรของเราเน้นเด็กเป็นสำคัญ ตามหลักการ "Learning By Making"

LEGO DUPLO

( สำหรับ เด็กอายุ 4 ขวบ)

 

 

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก ผ่านการต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (Lego Duplo) ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กให้มองได้เห็นภาพการออกแบบสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนเหมือนจริง ฝึกให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ จิตนาการ มิติสัมพันธ์ เรียนรู้เรื่องสี ขนาดรูปทรงเรขาคณิต การนับจำนวน และการฝึกการคิดวิเคราะห์จากปัญหา โดยเนื้อหาที่เรียนจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องรอก คาน เพลา เฟืองในรูปแบบต่างๆ ความสมดุล แรงดัน แรงต้านและอื่นๆ การเรียนจะมีรูปแบบเป็นธีม เพื่อสร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้นแก่เด็กๆ โดยในแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนธีมการเรียนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และความหลากหลายของการเรียนรู้

LEGO WEDO PROGRAMMING

( สำหรับ เด็กอายุ 5 ขวบ)

 

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กผ่านการต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (Lego Education) ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กให้มองเห็นภาพการออกแบบสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนเสมือนจริง โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ โดยโปรแกรมที่เด็กๆ ใช้ในการเขียนควบคุมเลโก้นั้นมีลักษณะการทำงานแบบสัญลักษณ์รูปภาพให้เพื่อเด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย โดยการโปรแกรมจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับตรรกะ การคิดวิเคราะห์เรียนรู้การเคลื่อที่โดยใช้เวลาและเซ็นเซอร์ในการควบคุม ลักษณะการออกแบบมีหลากหลายไม่ซ้ำในการเรียนแต่ละครั้ง

EV3 ROBOTICS

( สำหรับ เด็กอายุ 6 ขวบขึ้นไป )

 

 

ใหม่! ด้วย Large Servo Motor, Medium Servo Motor, Color sensor และรูปแบบโมเดลในการออกแบบหุ่นยนต์แบบใหม่ของ Lego Education EV3 ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของชุดคำสั่งแบบใหม่ด้วย Software ของ Lego Midestrom EV3 รวมถึงการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการแข่งขันสนามต่างๆ ที่ท้าทายยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

คอร์สติวแข่งขัน

( สำหรับ เด็กอายุ 6-9,10-12,13-15 ปี )

คอร์สสำหรับติวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในสนามต่างๆ ซึ่งมีสนามการแข่งขันอยู่ด้วยกันหลากหลายสนาม เช่น 

  • WRO (World Robot Olympiad) : ซึ่งเป็นการแข่งขันแต่ละภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีตัวแทนแต่ละประเทศสลับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน

  • FLL (First Lego League) : เป็นการแข่งขันเลโก้รูปแบบใหม่ คล้ายกับการแข่งขันแรลลีเก็บคะแนนเป็นต้น ซึ่งการแข่งขันนี้จะทำการจัดการแข่งขันในระดับประเทศและพัฒนาไปแข่งในระดับนานาชาติเช่นกัน

AFTER CHOOL

สถาบัน ClickRobot Engineering Learning Center ได้จัดทีมครูเข้าสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมกิจกรรมที่เพิ่มทักษะให้แก่ผู้เรียนยุคใหม่ โดยทีมคณะครูผู้สอนที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ 

คอร์สอบรมพิเศษ เด็กและผู้ใหญ่

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดคอร์สอบรมพิเศษเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ท่านสนใจ