การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเล่นสนุก

การเรียนรู้แนวใหม่ที่นำอุปกรณ์เลโก้เพื่อการศึกษามาใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพราะเราเข้าใจในธรรมชาติของเด็กๆ ว่าขณะที่กำลังเล่นพวกเขาจะค้นคว้า สำรวจ และเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวตามวัยอยู่ตลอดเวลา โดยหลักสูตรของเราเน้นไปที่ความสนุกและให้เด็กๆ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ตามหลักการ

"Learning By Making"

ClickRobot มีหลักสูตรที่เหมาะสำหรับเด็กหลายช่วงอายุให้ได้เลือกเรียน ตั้งแต่อายุ 4 ปี ไปจนถึง 15 ปี

คอร์สสำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-2

S  23593180

 

เรียนรู้ด้านวิศวกรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก ผ่านการเรียนต่อเลโก้เพื่อการศึกษา ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กให้มองเห็นภาพการออกแบบสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนเหมือนจริง ฝึกให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ จินตนาการ มิติสัมพันธ์ เรียนรู้เรื่องสี ขนาดรูปทรงเรขาคณิต การนับจำนวน และการฝึกการคิดวิเคราะห์จากปัญหา โดยเนื้อหาที่เรียนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องกลอย่างง่าย (รอก คาน เพลา) เฟืองรูปแบบต่างๆ ความสมดุล แรงดัน แรงต้านและอื่นๆ การเรียนจะมีรูปแบบเป็นธีม เพื่อสร้างความน่าสนใจ ตื่นเต้นแก่เด็กๆ โดยในแต่ละเดือนจะมีการเปลี่ยนธีมการเรียนไปเรื่อยๆ เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และความหลากหลายของการเรียนรู้

คอร์สสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3

เรียนรู้วิศวกรรมขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กผ่านการต่อเลโก้เพื่อการศึกษา ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กสามารถมองเห็นภาพการออกแบบสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนเสมือนจริง โดยมีการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานผ่านการเชื่อมต่อแบบบลูทูธ โดยโปรแกรมที่เด็กๆ ใช้ในการเขียนโค้ดควบคุมเลโก้นั้นมีลักษณะการทำงานแบบสัญลักษณ์รูปภาพ เพื่อให้เด็กสามารถเข้าใจและเรียนรู้ได้ง่าย ซึ่งโปรแกรมจะเชื่อมโยงกับการใช้ตรรกะ ช่วยให้เด็กๆ สามารถวิเคราะห์การเคลื่อนที่โดยใช้เวลาและเซนเซอร์ในการควบคุม ลักษณะการออกแบบมีหลากหลายไม่ซ้ำในการเรียนแต่ละครั้ง

คอร์สสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาขึ้นไป

 

คอร์สเรียนใหม่จาก CLICKROBOT ด้วย LARGE SERVO MOTOR, MEDIUM SERVO MOTOR, COLOR SENSOR และรูปแบบโมเดลในการออกแบบหุ่นยนต์แบบใหม่ของเลโก้เพื่อการศึกษา ซึ่งทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของชุดคำสั่งแบบใหม่ด้วย SOFTWARE รวมถึงการใช้งานร่วมกับเซนเซอร์ต่างๆ และนำมาประยุกต์ใช้กับภารกิจการแข่งขันสนามต่างๆ ที่ท้าทายยิ่งขึ้นได้อีกด้ว

คอร์สติวแข่งขัน

(คอร์สสำหรับ เด็กอายุ 6-9, 10-12, 13-15 ปี)

คอร์สสำหรับติวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเลโก้เพื่อการศึกษาในสนามต่างๆ ซึ่งมีสนามการแข่งขันอยู่ด้วยกันหลากหลายสนาม เช่น

  • WRO (World Robot Olympiad) : การแข่งขันในแต่ละภูมิภาค เพื่อคัดเลือกตัวแทนของแต่ละประเทศไปแข่งขันระดับนานาชาติ ซึ่งจะมีตัวแทนแต่ละประเทศสลับเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน
  • FLL (First Lego League) : การแข่งขันเลโก้รูปแบบใหม่ คล้ายกับการแข่งขันแรลลีเก็บคะแนน ซึ่งจัดการแข่งขันในระดับประเทศ และพัฒนาไปแข่งในระดับนานาชาติเช่นกัน

 

 

AFTER SCHOOL

สถาบัน CLICKROBOT ENGINEERING LEARNING CENTER มีการจัดทีมครูเข้าสอนตามโรงเรียนที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียน พร้อมส่งเสริมกิจกรรมเพิ่มทักษะแห่งอนาคต โดยทีมครูผู้สอนที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คอร์สอบรมพิเศษ เด็กและผู้ใหญ่

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจเรื่องหุ่นยนต์ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในด้านการพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดคอร์สอบรมพิเศษเพิ่มเติมได้ที่สาขาที่ท่านสนใจ