ทำความรู้จัก LEGO Robotics Coding การเรียนรู้เพื่ออนาคตของเด็กยุคใหม่

Home / Creativity / ทำความรู้จัก LEGO Robotics Coding การเรียนรู้เพื่ออนาคตของเด็กยุคใหม่
ทำความรู้จัก LEGO Robotics Coding การเรียนรู้เพื่ออนาคตของเด็กยุคใหม่

ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนเราทุกมิติ ซึ่งองค์ประกอบที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีเหล่านี้ คือ โคด (Code) ภาษาคอมพิวเตอร์ที่แบ่งย่อยได้อีกหลายประเภท เช่น C, C++ และ Phyton เป็นต้น โดยโคดเปรียบเสมือนชุดคำสั่งที่ทำให้เครื่องมือเทคโนโลยีต่างๆ ทำงานได้ตามที่ผู้พัฒนาต้องการ โดยโคดที่ประกอบกันมากกว่า 1 ชุด จะเรียกว่า โปรแกรม

 

การเรียนเขียนโคด หรือเรียนเขียนโปรแกรมถือเป็นทักษะใหม่ที่คุณพ่อคุณแม่ในยุคโลกาภิวัตน์ให้ความสำคัญ เพราะเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลากหลาย ซึ่งรูปแบบการเรียนเขียนโปรแกรมที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในขณะนี้ คือ การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

 

ในบทความนี้ ClickRobot จะขอมาแนะนำ LEGO Robotics Coding การเรียนรู้ที่เด็กๆ สามารถเรียนรู้ได้ตั้งแต่อายุ 3 ขวบ พร้อมทำความเข้าใจว่าแตกต่างจากการเรียนเขียนโคดดิ้งทั่วไปอย่างไร เด็กๆ จะได้เรียนรู้การเขียนโคดประเภทไหน พร้อมแนะนำคอร์สเรียนที่น่าสนใจ

 

LEGO Robotics Coding คืออะไร? 

LEGO Robotics Coding คือ การเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ที่ประกอบจาก LEGO โดยน้องๆ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่การออกแบบหุ่นยนต์ ประกอบหุ่นยนต์ จนกระทั่งเขียนโคดเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ ซึ่งชุดอุปกรณ์ในการสร้างหุ่นยนต์เลโก้จะมีความคล้ายคลึงกับชุดต่อเลโก้ทั่วไป แต่จะมีอุปกรณ์เสริมที่เพิ่มเข้ามาเพื่อสามารถสร้างเลโก้ให้เป็นหุ่นยนต์และสั่งงานได้ เช่น มอเตอร์ เซนเซอร์ และแบตเตอรี่ เป็นต้น 

 

LEGO Robotics Coding แตกต่างจากการเรียน Coding ทั่วไปอย่างไร 

การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์จากเลโก้มีความแตกต่างจากการเรียนเขียนโปรแกรมทั่วไป เนื่องจากการเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เลโก้เป็นการผสมผสานการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์ (การเขียนโปรแกรม) และฮาร์ดแวร์ (อุปกรณ์สร้างหุ่นยนต์ เช่น มอเตอร์ วงจรไฟฟ้าและเซนเซอร์) และต้องทำให้ทั้ง 2 อย่างทำงานสอดคล้องกัน ในขณะที่การเรียนเขียนโปรแกรมทั่วไปจะเรียนรู้ผ่านซอฟต์แวร์เพียงอย่างเดียว 

 

ด้วยเหตุนี้ เด็กๆ สามารถทำความเข้าใจการเขียนโปรแกรมได้ดียิ่งขึ้นผ่านการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ที่มีผลลัพธ์ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม และส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการออกแบบกลไกหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และการแก้ปัญหา เพื่อให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมาย

 

เปิดโอกาสการเรียนรู้ภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย

ข้อดี LEGO Robotics Coding นั้นมีมากมาย นอกจากจะเสริมสร้างความสนใจด้าน STEM ส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหา เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และมีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์แล้ว การเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์จากเลโก้ ยังช่วยเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การเรียนในอนาคตได้มากมาย โดยรูปแบบภาษาโปรแกรมที่น้องๆ จะได้เรียนรู้มีดังนี้

1. การเขียนโปรแกรมโดยใช้ไอคอน (Icon-based programming) 

เรียกอีกชื่อว่า Icon Blocks เหมาะสำหรับน้องๆ ที่อายุน้อยหรือพึ่งเริ่มเขียนโคด ซึ่งการฝึกเขียนโปรแกรมในรูปแบบไอคอนจะช่วยให้น้องๆ สร้าง String (ตัวแปรประเภทหนึ่งสำหรับเก็บข้อมูลประเภท “ข้อความ”)  ได้อย่างง่ายดาย โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์โคดในรูปแบบข้อความที่ซับซ้อน 

2. การเขียนโปรแกรมโดยใช้บล็อกคำ (Word-block programming)

เรียกอีกชื่อว่า Word Blocks เป็นการเขียนโคดที่เหมาะกับน้องๆ ที่พอมีพื้นฐานมาแล้วบ้าง โดยการเขียนโคดรูปแบบนี้อาศัยการลากและวางเรียงคำสั่งซึ่งจะอยู่ในรูปแบบบล็อก ถือเป็นรูปแบบการเรียนเขียนโปรแกรมที่เพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาระดับหนึ่ง และช่วยให้น้องๆ ได้จดจำรูปแบบคำสั่ง พร้อมทำความเข้าใจระบบการทำงานของคำสั่งได้ดียิ่งขึ้น

3. การเขียนโปรแกรมด้วยข้อความ (Text-based programming)

เป็นการเขียนโปรแกรมระดับสูง เนื่องจากใช้ข้อความให้การเขียนคำสั่งโดยตรง โดยภาษาที่เหมาะกับการเริ่มต้นเขียนโปรแกรมด้วยข้อความ คือ Python เนื่องจากเป็นภาษาโปรแกรมที่มีไวยากรณ์คล้ายภาษาอังกฤษ ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและจดจำการเรียนเขียนโปรแกรมด้วยข้อความนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กๆ ทั้งด้านการคิดและการแก้ไขปัญหาต่างๆ 

ภาพประกอบบทความ

แนะนำคอร์ส LEGO Robotics Coding

เลโก้เสริมพัฒนาการมีคอร์สเรียนที่หลากหลาย แต่ละคอร์สมีหลักสูตรการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไป เพื่อความเหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ซึ่งคอร์สที่เป็นที่นิยม ได้แก่

1. Lego Spike Essential (เหมาะสำหรับอายุ 4 – 10 ปี)

เด็กๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ การออกแบบหุ่นยนต์เบื้องต้นและเขียนโปรแกรมง่ายๆ ในรูปแบบ Word Blocks และ Icon Blocks แบบทีละขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กๆ จะสามารถทำตามได้ นอกจากนี้ อุปกรณ์เลโก้ของคอร์สนี้ถูกออกแบบมาอย่างเหมาะสม ด้วยสีสันสดใสที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กๆ ได้ดี

2. Lego Spike Prime (เหมาะสำหรับเด็กอายุ 10 ปีขึ้นไป)

คอร์ส LEGO Spike Prime ส่งเสริมให้เด็กๆ ได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและสร้างหุ่นยนต์ที่ซับซ้อนได้มากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นคอร์สสอนการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ด้วย Icon Blocks, Word Blocks และ Python มีชิ้นส่วนเลโก้มากถึง 528 ชิ้น และมีจำนวนอุปกรณ์ทางเทคนิค เช่น มอเตอร์และเซนเซอร์มากกว่าคอร์สอื่นๆ 

 

การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ถือเป็นการปูพื้นฐานสู่อนาคตให้ลูกน้อย เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และส่งเสริมให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตและเติบโตอย่างมั่นใจในยุคดิจิทัล หากท่านสนใจให้ลูกน้อยเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ClickRobot มีหลักสูตรที่ตอบโจทย์เด็กๆ ทุกวัย คอร์สเรียนสนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ และสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

 

สนใจเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO กับ ClickRobot

ClickRobot คือ สถาบันเรียนต่อเลโก้ที่ใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาไปพร้อมๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ 

 

โดยคอร์สเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วย LEGO ที่ ClickRobot สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4-18 ปี มีทั้งคอร์สภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศไทย

 

ติดต่อได้ที่

Website: https://clickrobotengineer.com/ 

Facebook: ClickRobot Engineer Learning Center  

Line OA: @clickrobot

Call: 089-482-8131 หรือ 02-115-9744

Leave a Reply

Your email address will not be published.